Wirtualny spacer po muzeum Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego powstaje dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci oraz przy współpracy z muzeum.

Wyjątkowa przestrzeń Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego powstała po to, by promować polską kulturę, historię oraz sztukę. Mimo ogłoszonego stanu pandemii i związanych z nim ograniczeń postanowiliśmy wyjść naprzeciw wszystkim i udostępnić część zbiorów Muzeum w internecie, by zachęcić do odwiedzenia Muzeum oraz zainteresować wszystkich wyjątkową historią naszego kraju.

WEJŚCIE DO MUZEUM

Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego jest jednym z najbardziej oryginalnie i najwyżej położonych muzeów. Znajduje się w ono pod kopułą Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie, na wysokości 26 m, co odpowiada poziomowi ósmego piętra. Wejście do Muzeum znajduje się tuż przy głównym wejściu do świątyni.

SKAN 3D

Krótka animacja przedstawiająca zakres pracy jaki został wykonany w celu utworzenia trójwymiarowego modelu muzeum. Może on posłużyć do stworzenia pełnego odwzorowania konkretnej strefy lub nawet eksponatu!

SKAN 3D

Krótka animacja przedstawiająca zakres pracy jaki został wykonany w celu utworzenia trójwymiarowego modelu muzeum. Może on posłużyć do stworzenia pełnego odwzorowania konkretnej strefy lub nawet eksponatu!

PODRÓŻ

Pierwsza pielgrzymka – początek wspólnoty. Przenosimy się w miejscu i czasie. Jest 2 czerwca 1979 r., pl. Zwycięstwa w Warszawie. Jan Paweł II podczas homilii nawiązuje do polskiej historii, dziedzictwa i przyzywa Ducha Świętego. Efekt? Powstanie Solidarności i upadek komunizmu.

DOM

Przestrzeń złożona z trzech mniejszych stref, w której toczy się opowieść o rodzinnych domach naszych bohaterów, ale też o naszym wspólnym domu – ojczyźnie. Zuzela, w której w 1901 r. rodzi się Stefan Wyszyński, jest pod zaborem rosyjskim. Narodziny Karola Wojtyły w 1920 r. zbiegają się z odrodzeniem Polski, ale też nowym zagrożeniem – bolszewizmem. Dla obu bohaterów traumatycznym doświadczeniem jest wojna światowa.

KRAKÓW

W 1938 r. Karol Wojtyła wraz z ojcem przeprowadza się do Krakowa. Studiuje polonistykę, tworzy poezję i gra w teatrze. Ten wyjątkowy czas w jego życiu przypominają umieszczone w strefie eksponaty z zakładu fotograficznego Pawła Bielca: zabytkowy aparat i archiwalne fotografie – także młodego Karola z kolegami z teatru.

BĘDZIESZ MIŁOWAŁ

Strefa przedstawia najbardziej dramatyczny okres w życiu Stefana Wyszyńskiego. Jest on kapelanem powstańczym, po wojnie zostaje biskupem, a następnie prymasem w stalinowskiej Polsce. Przeciwstawia się władzy państwowej, która ingeruje w wewnętrzne sprawy Kościoła. Za skierowany do rządu memoriał zawierający słynny sprzeciw Non possumus (nie pozwalamy) płaci trzyletnim więzieniem.

DIALOG?

Dwie projekcje, dwóch bohaterów, dwa przeciwstawne światy. Czy jest możliwe porozumienie między głową Kościoła katolickiego Stefanem Wyszyńskim a przywódcą komunistycznej partii Władysławem Gomułką? 

Materiały wykorzystane w strefie pochodzą ze zbiorów Polskiego Radia

MAMO!

Historia Jasnej Góry przeplata się z największymi wydarzeniami z historii Polski. Na ekspozycji wspomniane są te związane z prymasem Stefanem Wyszyńskim i hierarchą krakowskim Karolem Wojtyłą – śluby jasnogórskie, Wielka Nowenna i Milenium Chrztu Polski.

ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ

Ponurą rzeczywistość PRL-u oddaje przytłaczający, nieprzyjazny labirynt zbudowany ze stali oraz sugestywne piety Mariana Czapli. Dla Polaków jest to trudny czas protestów robotniczych, krwawo tłumionych przez komunistyczną władzę.

POKÓJ ŁEZ

Pokojem łez (Camera lacrimatoria) określa się przedsionek kaplicy Sykstyńskiej, pełniący funkcję garderoby, gdzie nowo wybrany papież przebiera się w białe szaty. Następnie odbiera pierwsze homagium (akt hołdu) od kardynałów elektorów i ukazuje się wiernym z loggii bazyliki św. Piotra.

PONTIFEX – BUDOWNICZY MOSTÓW

Papieża określa się też jako sternika Łodzi Piotrowej. Dlatego dominującym elementem scenograficznym jest drewniana łódź, symbolizująca Kościół w drodze. Przełamanie w jej środkowej części obrazuje dwa, zbiegające się w czasie dramatyczne wydarzenia: zamach na papieża (13 maja 1981 roku) oraz śmierć prymasa (28 maja 1981 roku).

MIASTU I ŚWIATU

Masz teraz wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie” – powiedział prymas Stefan Wyszyński do Karola Wojtyły po wyborze na papieża. W nocy z 24 na 25 grudnia 1999 roku Jan Paweł II w bazylice św. Piotra rozpoczyna Wielki Jubileusz Roku 2000. Podczas otwarcia Drzwi Świętych jest ubrany w szatę liturgiczną przygotowaną specjalnie na tę okazję. Jej kopia stanowi centralny punkt tej strefy.

DEKALOG

Pomysł połączenia nauczania o Dziesięciorgu Przykazaniach ze sztuką współczesną wynika z nauczania papieża. Dziesięć przykazań w malarskiej wizji Stefana Gierowskiego. W strefie prezentowane są obrazy przedstawiciela współczesnej awangardy.

PRZYKŁADOWE EKSPONATY - PODRÓŻ

Tron Jana Pawła II ze mszy św. odprawionej na pl. Zwycięstwa 2 czerwca 1979 r. Papież korzystał z niego także podczas pielgrzymki w 1999 r.
Depozyt Domu Arcybiskupów Warszawskich

Kopia mitry, w której Jan Paweł II celebrował mszę świętą na pl. Zwycięstwa w 1979 r.
Zbiory Mt 5,14

fot: Nate Cook Photography

PRZYKŁADOWE EKSPONATY - KRAKÓW

Tableau grupy teatralnej „Studio 39”  wykonane w zakładzie fotograficznym Pawła Bielca. Wśród 49 portretów w trzecim rzędzie od dołu, pierwszy z prawej znajduje się Karol Wojtyła.

Zbiory Mt 5,14
fot: Nate Cook Photography

 

PRZYKŁADOWE EKSPONATY - DIALOG

Tron arcybiskupów warszawskich, na którym zasiadał w katedrze warszawskiej prymas Polski Stefan Wyszyński. Został zaprojektowany przez architekta prof. Jana Bogusławskiego w 1966 r. z okazji Milenium Chrztu Polski. Drewno jaworowe i obicie z czerwonej skóry.

Baldachim zaprojektowany przez prof. Anielę Bogusławską w unikatowej Technologii kurdybanowej. W części centralnej widnieje biały orzeł jagielloński oraz data 1414 napisana czcionką gotycką. Odnosi się ona do soboru
w Konstancji, zgodnie z postanowieniem którego każdemu arcybiskupowi gnieźnieńskiemu przysługuje tytuł
prymasa Polski.
Depozyt Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

fot: Nate Cook Photography

PRZYKŁADOWY EKSPONAT - MAMO

Koralowo-perłowa sukienka zwana też biżuteryjną nakładana na obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Wykonana z klejnotów składanych od XVII do XX w. na Jasnej Górze jako wota. Stworzona w 1981 r. z okazji przypadającego w 1982 r. jubileuszu 600-lecia obecności cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Jej autorką jest s. Genowefa Barbara Rawa, karmelitanka. Zwyczaj przyozdabiania obrazu Czarnej Madonny datuje się od średniowiecza.

fot: Nate Cook Photography

Zbiory ojców paulinów z klasztoru na Jasnej Górze

WIRTUALNA PRZESTRZEŃ EKSPOZYCJI

Strefy wybrane

WIRTUALNA PRZESTRZEŃ EKSPOZYCJI

Strefy wybrane